18 maj, 2020

Skådarkampen 2020

Umeå Fågelförening ställde om den planerade Fågeltornskampen vid Bergötornet den 9e Maj till Skådarkampen ute i det fria, pga. rådande covid-19 restriktioner.

 

Istället för att skåda vid Bergötornet fick samtliga medverkande skåda ute i det fria vid valfria platser inom Umeå kommun.

 

Evenemanget pågick, som tidigare planerat, mellan kl. 05-13. Dock krävdes det inte att man skådade under alla åtta timmar.

Fågelskådarna räknade antalet observerade fågelarter samt antalet fåglar av respektive art som observerades från en eller flera utvalda platser i naturen.

 

Evenemanget var ingen tävling, utan tanken var att upptäcka fågellivet i Umeås närmiljö.

Genom Skådarkampen ville vi inom Umeå Fågelförening inspirera alla fågel- och naturintresserade till en trevlig fågelskådningsdag, trots frånvaro av guidningsmöjlighet.

 

Skådarkampen lockade åtta medverkande som skådade vid totalt sex olika platser inom Umeå kommun.

 

Resultaten från de olika skådarplatserna listas nedan i tabellformat. I tabellerna anges lokal, observatör/observatörer, skådartid per lokal, observerade arter per lokal samt antal individer per art och lokal.

Några av lokalerna besöktes av flera medverkande, där skådartiden skiljde sig något åt men även överlappade. Därmed har vi valt att redovisa observationerna separat.

 

Lillskärsudden ute vid kusten i Sörmjöle bjöd på många fågelarter, vilket kan väntas denna årstid då många fåglar flyger längs kusten på väg mot sina häckmiljöer.

 

Vid Bölesholmarna i Umeälven påträffades minst två mindre hackspettar, som trivs i lövsumpskogsbiotopen.

Spillkråka, storspov, taltrast och ängspiplärka var några av de arter som observerades omkring Vadforsen vid Tavelån.

 

Från Långviken vid Tavelsjön sågs många olika sjöfåglar, bland annat salskrake och gråhakedopping. Även flertalet vadare: drillsnäppa, grönbena, skogssnäppa, strandskata och småspov. En brun kärrhök hona besökte även lokalen, vilket är en art som gärna jagar längs vassrika sjöar på jakt efter fåglar.

 

Ett stort tack till alla som medverkade i detta obeprövade upplägg av fågelskådningsevenemang! Vi hoppas det gav mersmak till fortsatt fågelskådning.

Vi i föreningen tycker det blev en lyckad omställning under rådande tider – som främjar kreativiteten. Förhoppningsvis kan Tornenskamp anordnas nästa år – då ses vi!

 

Se resultat på bifogad PDF

 

Umeå Fågelförening

Större Strandpipare | Foto: Jan Roslin
Dela inlägg