Projekt Vitryggig hackspett

Verksamhetsberättelse, Projekt vitryggig hackspett i Västerbotten 2020

 

Under året har späck upphängts vintertid på 12 lokaler i länet som anses vara lämpliga vitryggslokaler. Flera av dem hyser eller har hyst fåglar under häckningstid.

 

Inventering under huvudsakliga trumningstiden har genomförts på ca 35 lokaler, väl fördelade över länet.

 

Därtill har fem av föreningens medlemmar inventerat potentiella häckningsmiljöer som aldrig tidigare inventerats, utvalda från flygfoton, över ett 733 kvadratkilometer stort område i länet, där sammanlagt 2 100 hektar har visat sig vara goda eller mycket goda häckningsmiljöer. Tre av dem mäter var och en ca 100 hektar i yta och kommer att specialinventeras 2021.

 

Totalt återfanns 2 par (varav ett genomförde en lyckad häckning) 12 ensamma individer – alla i lämplig häckningsmiljö under häckningstid.

 

Ett nära samarbete har under året genomförts med Naturvårdsenheten på länsstyrelsen, som varit synnerligen engagerad, vilket även gäller Umeå kommun, där den ansvariga kommunekologen verkligen har arbetat hårt för artens bästa. Skogsstyrelsen har också varit involverad, liksom kommunekologen i Skellefteå, Holmen Skog och SCA.

Bidrag till inventeringar har erhållits från länsstyrelsen och Alvins fond.

 

Christer Olsson

Verksamhetsberättelse, vitryggig hackspett 2020

 

Dela inlägg