Verksamhet UFF

Fågelskådare
Foto Ann-Margrethe Iseklint

Verksamhetsberättelse Umeå fågelförening 2020

Styrelsen för UFF har under året bestått av Tomas Brodin, Anna Sundelin, Jan Roslin, Ellen Hjelmare, Ritu Andersson och Ann-Margrethe Iseklint.

 

Då UFF huvudsakliga uppgift är utåtriktad ställdes nästan all aktivitet in under 2020 p.g.a covid 19. UFF valde dock att inte helt ställa in; i stället för den planerade Fågeltornskampen (den 9e maj) genomfördes en Skådarkamp där samtliga deltagare mellan kl: 05-15 ute i det fria vid valfria platser inom Umeå kommun fick genomföra sina observationer. Arrangemanget lockade 8 personer. För mer detaljerad information om Skådarkampens resultat, se hemsidan under menyn Umeå Fågelförening. UFF deltog även vid ett antal samråd för bl.a. dragning av kraftledningar.

Vi hoppas på ett aktivare 2021.

 

Tomas Brodin

Dela inlägg