Verksamhet UFF

Fågelskådare
Foto Ann-Margrethe Iseklint

Verksamhetsberättelse Umeå fågelförening 2019

Styrelsen för UFF har under året bestått av Tomas Brodin, Anna Sundelin, Jan Roslin, Ellen Hjelmare, Ritu Andersson och Ann-Margrethe Iseklint. UFF har under året anordnat aktiviteter som lockat över 300 deltagare totalt.

Året inleddes med vårvinterskådning på skidor i mars i Skeppsvik och följdes av en Stiftelseguidning i april till Obsladan. Sedan några år har Ersbodabiblioteket en stående programpunkt i maj med fågelskådning i bibliotekets närhet. Även detta år så fanns en representant från UFF på plats som guide.

Söndagen den 5:e maj arrangerade UFF en kvällsexkursion vid/på Bölesholmarna i Umeå. Ett arrangemang kopplat till Fågelskådningens dag.

I samarbete med UDF anordnades i vanlig ordning publik ringmärkningsverksamhet vid två tillfällen på hösten på T-vägen. Dessutom höll UFF en studiecirkel i ”Fåglar på nära håll” som också genomfördes i anslutning till UDF:s ringmärkningsverksamhet och innefattade 6 träffar.

Den 25 september visade UFF upp föreningens verksamhet på kulturhuset Väven i samband med att Wild Nature arrangerade en Naturfotodag i Umeå.

Året avslutades som vanligt med ett välbesökt luciafika på Studiefrämjandets lokal på Ålidhem. Andreas Garpebring och Julia Pettersson visade bilder och berättade om spännande fågelskådning i fjärran Mongoliet. Traditionsenligt bjöds det sedan på ett klurigt fågelquiz, denna gång på holk-tema.

UFFs styrelse 2019 genom,

Tomas Brodin

Dela inlägg