Projekt Kungsörn

Kungsörn
Kungsörn | Foto Dag Österlund

VOF:s kungsörnsprojekt


1973 började ornitologer inom VOF att intressera sig för kungsörnen i Västerbotten. Man förlade sitt skådande till Åseletrakten. Till att börja med hade man koll på 2 st. örnrevir. Idag har vi vetskap om ca.150 st. revir i Västerbottens län. Projektet som varit igång i över 30 år har alltid sett som sin huvuduppgift att leta fram nya bon för att i samråd med markägaren diskutera skyddet.

Numera har målsättningen utökats till att årligen inventera dom revir som finns samt upptäcka nya. I våra mål ingår också att ringmärka ett antal örnar (årets målsättning 30 uppnåddes). Vi stöder också Havsörnsprojektets utfodringsverksamhet vid kusten vintertid.

Ett fristående Telemetriprojekt är också igång. Där är syftet att genom radiomärkning av ringmärkta ungörnar se om de återvänder till sina födelseplatser efter vinterns resa söderut.

Projektet har i dag ett nära samarbete med alla kungsörnsprojekt i Norrland. Förföljelse och andra störningar är högt prioriterade områden som vi övervakar

Länsstyrelsen i Västerbotten är också en samarbetspartner och numera har vi delat upp inventeringsansvaret vid odlingsgränsen. Länsstyrelsens naturbevakare inventerar väster om denna gräns.

Projektet har idag ett 25 tal aktiva inventerare och är uppdelade i tre ansvarsgrupper. Tack vare medel från Alvins Fond har detta projekt kunnat hållas vid liv i så många år. Numera stöds vi av Naturvårdsverket via Länsstyrelsen i Västerbotten.

Har du frågor eller tips? Är du intresserad att hjälpa till? Kan du tänka dig att sponsra projektet?
Vänd dig då till någon av dessa personer i högra spalten.

 

Källa: P-O Nilsson

 

Verksamhetsberättelse-projekt-Kungsörn, Pilgrimsfalk  och Jaktfalk -inom-VOF-2020

Dela inlägg