Projekt Pilgrimsfalk

Detta projekt drivs i stort sett med samma folk (ca,15 personer) som arbetar med kungsörnen i länet. Resultat och planering togs upp på samma uppstartsträff som kungsörn hade i februari 2020.

 

Vi inventerar både kända häckningslokaler och letar nya lokaler. Under april börjar vi inventeringarna. Falkarna brukar vara på plats vid slutet av april till i början av maj; då brukar vi göra våra första besök. Sedan inventerar vi gamla och nya lokaler under juni till början av augusti. Detta gör vi för att se om de finns falkar på lokalerna, samt om de har gått till häckning; senare på sommaren räknar vi ungarna i de lyckade häckningarna.

 

Västerbotten har vi för närvarande 51 kända lokaler (revir). I år kontrollerades 44 av de 51 kända lokalerna. 11 nya lokaler hittades. 32 av reviren var besatta av en eller två falkar. 27 lokaler hade påbörjade häckningar, i 18 lokaler kunde vi konstatera lyckad häckning och 38 ungar kunde så småningom räknas in. I 7 lokaler misslyckades häckningen och i 2 lokaler blev det okänt resultat Ett hyfsat år men, tyvärr är det allt för lite ungar. Inga ungar ringmärktes. Roligt är dock att utbredningsområdet närmare sig kusten.

 

Det blev ett ganska konstigt inventeringsår när det gäller p-falk p.g.a. Corona; för flera blev det ensamkörningar i bilar och det blev inga större gemensamma inventeringar.

 

Projektet har fått stöd av Alvins fond med 15 000 kr. Kostnader för årets inventeringar blev 15 098 kr. Pengarna har gått till reseersättningar för inventeringsturer och en övernattning.

 

Genom Per-Olof Nilsson, samordnare och koordinator för projektet.

Dela inlägg