Stora Fjäderägg

Fyren
Fyren Stora Fjäderägg | Foto Dag Österlund

Verksamhetsberättelse 2020

Stora Fjäderäggs Fågelstation

Året inleddes med ett verksamhetsmöte i mitten av februari. En bit in i maj genomfördes den årliga arbetshelgen, som vanligt med stort fokus för genomförandet av hedmarksskötsel enligt avtal med Länsstyrelsen.

 

Antalet ringmärkta fåglar under året blev cirka 8400 fåglar, vilket får anses som ett medelår. Vi hade otur med vädret under större delar av hösten, med ihållande, hårda västvindar och nederbörd, samt perioder med tjock dimma.

 

Bortsett från delar av augusti hade vi relativt god bemanning under hösten. Några forskningsprojekt var vi inte involverade i under året – däremot deltog vi, som många andra fågelstationer, i tajgasångarprojektet under hösten som pågått från fjolåret.

 

Dela inlägg