Stora Fjäderägg

Fyren
Fyren Stora Fjäderägg | Foto Dag Österlund

Verksamhetsberättelse 2018

Året gav till slut en fin märkningssumma på över 10 000 märkta fåglar, mycket tack vare relativt god bemanning liksom att fåglarna tyckts haft en god häckningssäsong under sommaren. Kanske hade märkningssiffran slutat även ännu högre, om det inte vore för det ovanligt varma, högtrycksbetonade vädret under maj samt inte minst den besvärliga och hårda NV-vinden under större delen av september.

 

Aktiviteter

Året inleddes med det årliga verksamhetsmötet den 12/2, med åtta deltagande personer. Helgen den 11-12/5 hade vi den årliga arbetshelgen med åtta deltagande personer. Under arbetshelgen röjde vi, avverkade och släpade ris enligt skötselplanen stationen har med Länsstyrelsen. En mer eller mindre omfattande renovering gjordes också löpande under sommarhalvåret på stationshuset, detta med pengar som Länsstyrelsen sökt.

 

Ringmärkning

Vårsäsongen bedrevs mellan 11-29/5, plus midsommarhelgen. Höstsäsongen bedrevs från 4/8 fram till 21/10. Ett stort antal personer har under året stått för bemanningen. Mycket tack vare ett forskningsprojekt kunde en vårsäsong genomföras.
Märkningssumman för året slutade på 10176 märkta fåglar. En ny ringmärkningsart för stationen fångades under sista märkningsveckan i oktober, nämligen en hornuggla. Några intressanta arter ringmärkta under året: hökuggla 1, hornuggla 1, blåstjärt 2, höksångare 1, tajgasångare 11, större korsnäbb 3 samt tallbit 2.

 

Niklas Andersson

Verksamhetsberättelse-Fjäderägg-2018

 
Dela inlägg