Projekt Jaktfalk

År 2018 bestämde vi inom Kungsörnprojektet att vi också skulle ta hand om, och se till, att Jaktfalksinventeringarna i länet kom igång igen.

 

Jaktfalken är en art som vi har väldigt dålig koll på; en viss minskning av beståndet i de nordiska länderna har man dock kunnat konstatera. Tyvärr har det i många länder inte varit några heltäckande inventeringar.

 

I Västerbotten inventerades jaktfalken av Länsstyrelsens naturbevakare mellan åren 1998 och 2009. Toppåret var 2005 med 16 lyckade häckningar och 44 inräknade ungar.

 

I år (2020) har det bara varit tre personer som varit aktiva i inventeringarna. Vi har sökt tillstånd för skoter i fjällen och två av inventerarna har varit ute i april och maj och inventerat från skoter. I år har vi i juni månad flugit med helikopter över nästa alla gamla kända lokaler, men Corona ställde dock till det så att vi bara kunde flyga med en inventerare.

 

Genom de tidiga vårvinterinventeringar med skoter och sedan med helikopter har vi lyckats besöka 50 av de 52 lokaler uppsatta i våra listor. Under 2021 skall vi försöka besöka alla de gamla kända lokalerna samt hitta igen falkarna i dessa revir, men även hitta nya lokaler.

 

Resultatet av de 50 besökta lokalerna blev verkligen dåligt. Av dessa lokaler var bara 5 besatta, och det blev bara 1 lyckad häckning med 2 ungar. 3 lokaler bedömer vi som misslyckade och 1 lokal var besatt av två falkar – ett katastrofresultat!

 

Är det så att de flyttat från de gamla lokalerna och att vi inte hittat de nya? Eller håller jaktfalken på att försvinna från vårt län?

 

Pengar till inventeringarna har vi sökt och fått genom Alvins fond. Årets kostnad hamnade på 65 326 kr. Större delen är helikopterkostnader. Vi hade sökt 65 000 kr, men vi hade kvar pengar från 2018.

Det är framförallt helikopterkostnaden som är dyr, men enda sättet att hinna med att inventera denna art i den fjällmiljö som de håller till i.

 

Vi måste få fler vårvinterinventerare för att hitta igen våra falkar. Alltså söker vi personer som rör sig i fjällmiljö under april och maj månad och som skulle vilja delta i inventeringen kring denna spännande, imponerande, och mer och mer sällsynta falk.

 

Ett stort tack till alla ideella inventerare som år efter år ställer upp och utför dessa inventeringar. Tack också till Länsstyrelsen i Västerbotten för ett gott samarbeta och de medel som de bidrar med för kungsörnen, och tack Alvins fond för pengarna för storfalksinventeringarna.

 

Genom Per-Olof Nilsson, samordnare och koordinator för projektet.

 

Kontaktperson: Christian Emilsson, Gargnäs

Dela inlägg