Om föreningen

Rödhake
Rödhake | Foto Dag Österlund

Västerbottens ornitologiska förening (VOF) är en fristående länsförening under BirdLife Sverige. Lokala fågelföreningar i länet finns i Umeå. Lokala kontaktpersoner finns även på samtliga större samhällen i länet (se kontakt). VOF arbetar för att främja fågelskydd och fågelstudier i Västerbottens län samt för att öka kontakten mellan fågelintresserade i länet.

Föreningens postadress: 

c/o Bertil Strömberg
Lövöudden 150
91333 Umeå

070-656 09 82

org nr: 894001-5012

Kassör:
c/o Christina Adolfsson

 

Webbansvarig:
c/o Dag Österlund

Sekreterare:

c/o Hanna Eriksson

Ledamot:

c/o Jan-Erik Wallin

 

Ledamot:

c/o Agnes Eriksson

Ledamot:

c/o Jan Eriksson

 

Ledamot:

c/o Per-Olof Nilsson

 

Ledamot (suppleant):

c/o Christer Olsson

Dela inlägg