Fåglar i Västerbotten

Fåglar i Västerbotten är namnet på föreningens tidskrift. Som medlem i föreningen får du tre nummer per år + ett rapportnummer.  

Tidningen är beroende av att medlemmarna själva är med och bidrar med artiklar, då allt arbete med tidningen görs på ideell basis. Tidningen har högt i tak och både artiklar med vetenskaplig liksom populärjournalistisk prägel är välkomna. Har du en fågelrelaterad artikel på lager? Kontakta någon i redaktionen!

Bidrag till tidskriften skickas med fördel till Albin Enetjärn: albinenetjarn@gmail.com

Det finns även möjlighet att komma över äldre nummer av vår tidskrift. Kontakta någon i redaktionen om du är intresserad av detta. 

Fåglar i Västerbotten

Redaktionen för Fåglar i Västerbotten 

Ansvarig utgivare, redaktör

Albin Enetjärn, Rullstensgaten 178, 906 55 Umeå. Tel: 076-133 50 49

Redaktörer

Isak Vahlström, Bölevägen 24, 904 31 Umeå. Tel: 073-805 28 48

Niklas Andersson, Norra Slevgränd 127, 906 27 Umeå. Tel: 070- 388 63 53

Dela inlägg