Fåglar i Västerbotten

Fåglar i Västerbotten är namnet på föreningens tidskrift. Som medlem i föreningen får du två nummer per år plus ett rapportnummer.  

Tidningen är beroende av att medlemmarna själva är med och bidrar med artiklar, då allt arbete med tidningen görs på ideell basis. Tidningen har högt i tak och både artiklar med vetenskaplig liksom populärjournalistisk prägel är välkomna. Har du en fågelrelaterad artikel på lager? Kontakta någon i redaktionen!

Bidrag till tidskriften skickas med fördel till Christer Olsson:
Christer Ornitologo

Det finns även möjlighet att komma över äldre nummer av vår tidskrift. Kontakta någon i redaktionen om du är intresserad av detta. 

Fåglar i Västerbotten

Redaktionen för Fåglar i Västerbotten 

Ansvarig utgivare, redaktör

Christer Olsson, Sodiehemsvägen 76A, 907 38 UMEÅ. Tel: 070-372 79 35

 

Redaktör

Ritu Andersson,  Tel: 073-064 49 36

 

Redigerare

Petra Sjödin

Dela inlägg