Projekt Berguv

Verksamhetsberättelse från Berguvsprojektet i Västerbotten år 2020

I och med att SOF BirdLife Sverige initierat en riksinventering över två år, 2019-2020, har projekt Berguv Nord till viss del återupptagit sin verksamhet. Eller kanske snarast att projekt Berguv Nord bytt skepnad och återuppstått som en fri arbetsgrupp organiserad av P-O Nilsson (kungsörnsgruppen m. fl.), Stefan Delin (kungsörnsgruppen m.fl.) och Ulf Sperens (projekt Berguv Nord).

 

En stor del av inventeringsarbetet sker nuförtiden med hjälp av ljudboxar som placeras vid lämpliga lokaler. Inspelningen gås senare igenom för att lokalisera eventuella hoanden från berguv.

 

I tabellen nedan sammanfattas resultatet av 2020 års inventering.

En häckning kunde konstateras med minst en unge.

 

Sammanlagt resultat för både 2019 och 2020 gav totalt elva besatta revir i Västerbottens län.

Två av de elva reviren upptäcktes med hjälp av ljudbox.

 

Verksamhetsberättelse Projekt Berguv år 2020 (pdf-fil)

Dela inlägg