Bli medlem

Välkommen som medlem! 

Västerbottens Ornitologiska Förening (VOF) är en fristående länsförening under BirdLife Sverige. En lokal fågelförening finns för närvarande i Umeå, UFF (Umeå Fågelförening). VOF arbetar för att främja fågelskydd och fågelstudier i Västerbottens län samt att öka kontakten mellan fågelintresserade i länet. Alla, oavsett kunskapsnivå är hjärtligt välkomna i föreningen.

 

Hur gör jag för att bli medlem och erhålla tidskriften Fåglar i Västerbotten?

 

Medlemsavgiften (fullbetalande) är 200 kr och då får du två nummer per år av tidskriften Fåglar i Västerbotten samt den årliga Fågelrapporten (en sammanställning av årets fågelobservationer i Västerbotten).
Vi erbjuder även ett familjemedlemskap för alla boende på samma adress för ett tillägg av 50 kr. Ungdomar upp till 18 år betalar bara halva priset, 100 kr.

Observera att medlemsavgiften till VOF även innefattar medlemskap i BirdLife Sverige .

 

Inbetalning av medlemsavgiften sker till BirdLife Sverige plusgiro 19 94 99-5
Glöm inte ange namn och adress samt att du bor i Västerbotten vid din inbetalning. Du kan även meddela detta till  medlem@birdlife.se

De medlemmar som även önskar BirdLife Sveriges tidskrift ”Vår Fågelvärld” hänvisas till BirdLife Sverige eller kontakta medlem@birdlife.se

 

Bidrag 

Bidrag till VOFs fågelskyddsprojekt, artprojekt, ringmärkningsverksamheten på Stora Fjäderägg eller den vid Umedeltats Fältstation  mottages med stor tacksamhet. Bidragen går oavkortat till aktuella projekt inom dessa verksamhetsområden. Bidragen kan sättas in direkt på VOF:s plusgirokonto 1 29 11-4.  Glöm dock inte att tala om vad som avses samt ditt namn och adress. 

Tack på förhand! 

Styrelsen

Dela inlägg