Bli medlem

Välkommen som medlem! 

Västerbottens Ornitologiska Förening (VOF) är en fristående länsförening under BirdLife Sverige. En lokal fågelföreningar finns för närvarande i Umeå. VOF arbetar för att främja fågelskydd och fågelstudier i Västerbottens län samt att öka kontakten mellan fågelintresserade i länet. Alla, oavsett kunskapsnivå är hjärtligt välkomna i föreningen.

 

Hur gör jag för att bli medlem?

Medlemsavgiften (fullbetalande) är 200 kr och då får Du två nummer per år av tidskriften Fåglar i Västerbotten samt den årliga Fågelrapporten (en sammanställning av årets fågelobservationer i Västerbotten).
Vi erbjuder även ett familjemedlemskap för alla boende på samma adress för ett tillägg av 50 kr.
Bor du i ett område där det finns en aktiv lokalförening blir du automatiskt medlem i denna genom Ditt medlemskapet i BirdLife Sverige. 

Ungdomar upp till 18 år betalar bara halva priset, 100 kr, så ni fältbiologer tveka inte att gå med i Västerbottens enda fågelskyddsförening! 

Inbetalning av medlemsavgift sker till BirdLife Sverige plusgiro 19 94 99-5
Glöm inte ange namn och adress!

 

Bidrag 

Bidrag till VOFs fågelskyddsprojekt, artprojekt, ringmärkningsverksamheten på Stora Fjäderägg eller den vid Umedeltats Fältstation  mottages med stor tacksamhet. Bidragen går oavkortat till aktuella projekt inom dessa verksamhetsområden. Bidragen kan sättas in direkt på VOF:s plusgirokonto 1 29 11-4.  Glöm dock inte att tala om vad som avses samt ditt namn och adress. 

Tack på förhand! 

 

Styrelsen

Dela inlägg