Fågelskydd

Västerbotten har en stolt tradition av ambitiösa art- och inventeringsprojekt.

På sidorna under denna meny presenterar vi några av de mest aktuella.

Information om projekten kungsörn, pilgrimsfalk, jaktfalk, havsörn och berguv kan eller kommer man att kunna ta del av här.
Information om projekten pilgrimsfalk och jaktfalk kommer tillsvidare att finnas under samma sida som projekt kungsörn.

Kungsörn
Kungsörn | Foto Dag Österlund
Dela inlägg