Verksamhet UDF 2020

UDF logo
Grafisk profil Johan Bergvall

Verksamhetsberättelse 2020 Umedeltats Fältstation (UDF)

Inventering av sädgås, sångsvan, grågås och trana: 17mars till 1 maj

 

Våren 2020 blev rekordtidig och utdragen, då april blev kylig och snötäcket bestod länge.

 

Sädgås: räknades med fler än 2 000 ex redan den 10 april, vilket aldrig hänt så tidigt förut. Toppnoteringen om 2 432 ex den 20 april gör 2020 till det fjärde bästa året avseende dagsmaximum och antalet sädgåsdagar om 41 403 är det näst högsta genom åren (58 060 noterades 2012).

 

Sångsvan: kulminerade den 4 april med 6 347 ex, vilket är en liten putsning av tidigare toppnotering om 6 300 ex från 2017. Ett nytt svenskt rekord igen, således. Antalet sångsvansdagar (126 946) är den bästa noteringen genom alla år.

 

Grågås: rastade i stora antal under lång tid med max 2 163 ex den 14 april och antalet grågåsdagar blev 41 670, vilket är den näst högsta noteringen.

 

Trana: hade ett mer modest år med max 489 rastande 14 april och 3 968 trandagar.

 

Totalsumman fågeldagar 213 986 är den största genom alla tider. Vi genomförde denna inventering för 17:e året i rad. Dessutom studerades under våren och hösten tranans övernattnings platser och inflygningsvägar till och från dessa.

 

[fågeldagar = summan av maxantalet av arten per dag under hela inventeringsperioden]

 

Kustfågelinventeringar

 

På uppdrag av Länsstyrelsen inventerades 14 rutor på vardera 2x2km, varav 8 regionala och 6 nationella – från Lilla Fjäderägg till Hörnefors. På uppdrag av Jägarförbundet inventerades 6 st kilometerrutor vid två tillfällen, först räknades antalet häckande par och sedan räknades antalet ungar som producerats på öarna inom områdena. Detta gjordes för att utvärdera effekter av minkjakt på vissa områden.

 

Ringmärkning

 

2020 märktes 18 460 fåglar, 111 arter, huvuddelen på T-vägen eller vid Obbolatippen. CES märkning i Villanäs (fågeltornet) genomfördes som vanligt vid 10 tillfällen, en gång i maj och 3ggr i månaden under perioden juni till augusti. Dessutom ringmärkning på Bonden: 260 sillgrisslor och 94 tordmular märktes, och 51 kontroller av tidigare märkta fåglar – flera omkring 30 år gamla. Ett antal guidade ringmärkningar genomfördes även 2020, både morgon- och kvällsguidningar med sammanlagt ca. 100 deltagare.

 

Per Bernhardsson, Tomas Brodin

 
Dela inlägg