5 maj, 2020

Fågeltornskampen ställs om till Skådarkampen ute i det fria!

Umeåfågelförening har valt att inte ställa in, utan att ställa om Fågeltornskampen den 9e Maj pga. covid-19 restriktionerna.

Istället för att skåda vid Bergötornet som planerat får samtliga deltagare skåda ute i det fria vid valfria platser inom Umeå kommun. Samma tid för evenemanget gäller fortfarande, mellan kl. 05-13. Dock krävs det inte att man skådar under alla åtta timmar.

Evenemanget är gratis och ingen förhandsanmälan krävs. Vem som helst kan delta i evenemanget och det finns ingen begränsning på antalet deltagare.

 

Räkna antalet fågelarter och antalet fåglar av respektive art som observeras från en eller flera utvalda platser i naturen under evenemanget. Det är ingen tävling i egentlig mening, utan avsikten är att upptäcka fågellivet i Umeås närmiljö. Avsikten med Skådarkampen är att sprida glädje till alla fågel- och naturintresserade genom en trevlig fågelskådningsdag. Bland samtliga deltagare utlottas sedan några priser kopplade till fågelskådning.

 

Tidpunkt och skådningsområde
Den 9:e Maj 2020 mellan kl. 05-13. Dock behöver inte hela tidsintervallet utnyttjas.

Valfria platser inom Umeå kommun. Platsen kan t.ex. vara en gårdsplan, en park, ett skogsområde, en sjö, jordbrukslandskap m.m.

 

Räknandet av fåglar
Räkna antalet fågelarter och totala antalet observerade fåglar av respektive art mellan den utsatta tidpunkten.

 

Inrapportering av resultat
Skicka in samtliga fågelobservationer efter kl. 13 till Umeå fågelförenings e-post: uffstyrelse@gmail.com. Redovisa plats och tidpunkt för samtliga observationer.

Redovisa även namn på samtliga deltagare eftersom ett antal symboliska artiklar kommer lottas ut efter inrapporteringen av observationerna.

 

Publicering av resultaten
Resultatet kommer att sammanställas och redovisas på Västerbottens ornitologiska hemsida (https://vasterbotten.birdlife.se/) samt rapporteras in till Artportalen (https://www.artportalen.se/).

Dela inlägg