27 oktober, 2019

Granar tas ner på Stora Tuvan

Som många kanske redan upptäckt så sågar anställda från Länsstyrelsen i Västerbotten ner och ringbarkar granar på Stora Tuvan under hösten. Syftet är skapa bättre miljöer för vitryggig hackspett och andra arter som lever i lövskogar. Läs mer om detta på ovanstående anslag som finns uppsatt på anslagstavlan innan brofästet till Stora Tuvan.

Dela inlägg