25 september, 2019

UFF och VOF visar upp föreningens verksamhet på kulturhuset Väven

Naturfotografering lockar allt fler. Wild Nature arrangerade därför en Naturfotodag i Umeå. Det var en väl vald skara av riks- och lokaltkända naturfotografer som slutit upp för att dela med sig av sina tankar och kunnande. Naturligtvis ville även Västerbottens Ornitologiska förening och Umeå fågelförenings finnas där och visa upp sin verksamhet.

Brutus Östling inledde samt var dagens moderator, sen fortsatte Jan Pedersen (som berättade om Costa Rica och Madagaskar), Marie Kantermo (lyfter tankar kring ovanligt, vanligt och abstrakta motiv), Henrik Karlsson (visar upp det Vilda Norden), Rolf Segerstedt (pratar kring temat Tyst vår i kalhyggeslandet), Conny Lundström (visar bilder från kungsörnens rike), Gunilla Falk (berättar om Pärlälven), Jörgen Wiklund (visar Norrlands sötvattensfiskar) och avslutningsvis Staffan Widstrand (som skildrar Det vilda Kina).
En gemensam nämnare för flera föredrag var att hotade naturvärden lyftes fram, liksom läget för djurarter som riskerar att försvinna eller kraftigt reduceras.

Kort sammanfattat, en inspirationsdag utöver det vanliga som spred känslor, hopp och glädje.
Kul att så många stannade till vid vårt informationsbord och tyckte till.

Evenemanget gick av stapeln den 15 september

Dela inlägg