Nya Fågeltornet

6 maj, 2019

Fågelskådningens dag - Brånsjön

På fågelskådningens dag den 5 maj hade ett 25-tal intresserade fågelskådare mött upp vid nya tornet i Brånsjön. Mycket av den stora vattenspegeln som fanns för någon vecka sedan var försvunnen. Nu fanns endast en rännil av vatten framför tornet, men i norra och nordvästra delen av sjön fanns fortfarande en hyfsat stor vattenspegel där många fåglar uppehöll sig. Tubkikare var därför ett måste för att kunna urskilja alla fågelarter.

 

Vädret var kylslaget, några grader under noll vid exkursionsstart trots att solen försökte värma allt den förmådde. Senare under förmiddagen började det även blåsa något från nordväst vilket gjorde att många fågelskådare kände sig en aning kylslagna.

 

I sjön såg man framförallt stora mängden sångsvan, uppskattningsvis 180 stycken, men även ca 120 bläsänder stack ut antalsmässigt. Vi räknade även in uppskattningsvis ett 40-tal krickor, tofsvipor och ängspiplärkor. Ett 10-tal kanadagäss, tranor, viggar, storspovar, enkelbeckasiner, kajor och sädesärlor kunde både höras och beskådas. Även några enstaka par av stjärtänder och skedänder sågs i sjökanten.

 

Av mindre tättingar som uppehöll sig kring fågeltornet och på staketstolparna sågs förutom nämnda sädesärlor även sävsparvar, sten- och buskskvättor och en vacker rödstjärthanne.

 

Av mer sällsynta fågelarter kan nämnas en pilgrimsfalk som flög några lovar på västra sidan sjön för att försvinna bakom en tall i skogen. I sjön kunde man med ett visst tålamod få syn på både en bläsgås och en fjällgås bland ett antal sädgäss och grågäss, vilket uppskattades av många.

 

Vid 11-tiden på förmiddagen hade de flesta intresserade lämnat fågeltornet och då var tiden även mogen för ca 300 ljungpipare att landa och rasta vid sjön. Inalles räknade vi ihop under förmiddagen ca 45 hörda och sedda fågelarter.

 

Exkursionsledare från VOF var Christer Laggar, Peder Andersson och Dag Österlund

Dela inlägg