Fågelskådare i Storavan

22 april, 2019

Fågelexkursion - Storavan

På påskdagen den 21 april gick den allmänna exkursionsturen till Storavan söder om Stöcke by.

Ett 25-tal fågelintresserade hade mött upp och fick en trevlig skådarstund på plattformen i det gråa, lugna och lite fuktiga vädret, där temperaturen höll sig kring plus 8-10 grader.


Med sakkunnig ledning från VOF:s fågelskådare blev de intresserade uppmärksammade på både skogssnäppor, enkelbeckasin, sävsparv samt olika änder som rastade i avan. Både gräs-, bläsänder och stora mängder krickor sågs samt några par av både knipa, vigg, stjärtand och storskrake. Runt vattenspegeln sågs ett 20-tal tofsvipor, två tranor samt ringduvor och en flock starar. Även spridda flockar av grågås, sädgås och två bläsgäss uppmärksammades. Två vitkindade gäss visade sig en stund i bäcken för att senare försvinna ur synfältet. Av rovfåglar fick alla en fin observation av en sparvhök och flertalet fick även syn på en av de stationära tornfalkarna samt kanske den förbiflygande havsörnen och blå kärrhökshonan. I skogen bakom plattformen hördes både rödvingetrast och en spillkråka samt även några sädesärlor som flög förbi.

 

Exkursionsledare från projektgruppen i VOF var Per-Olof och Hanna Eriksson med stor hjälp av Jan Eriksson och Karl-Gunnar Rehn m. fl.

Dela inlägg