Fågelskådare

14 april, 2019

Fågelexkursion OBS-ladan

På söndag förmiddag den 14 april var det fågelguidning för intresserad allmänhet vid den så kallade Obsladan

intill E4-an på röbäcksslätten.
Vi samlades vid åttatiden ock avslutade ca 11;00.  Ett tjugotal personer i varierande
åldrar hade mött upp. Kanonbra väder med  strålande sol och nästan ingen blåst. Det var inte så många arter av
småfåglar. Vi såg/hörde enstaka sånglärkor  i skyn plus en stor flock som bara drog förbi. En  gulsparv sågs på 
nära håll alldeles vid ladan.
Desto fler ”rovisar” fick vi se. Många fjällvråkar, ett tiotal, och några ormvråkar rastade
eller flög förbi. En stenfalk sågs sittande i  trädtopp på hyfsat avstånd. Den eleganta hanen av blå kärrhök som jagade omkring på fälten tyckte många var häftig att se.
På fälten rastade bl.a. kanadgäss och grågäss.
Med jämna mellanrum flög tofsvipor, grågäss och tranor förbi. Några större flockar med ringduvor sågs på långt håll. Även fem sädgäss drog förbi.
En lite annorlunda observation var spillkråkan som flög över hela slätten och ganska nära oss.
En i mitt tycke trevlig förmiddag med skådning, fika och vårvärme.
 
Ledare från UFF var Tomas Brodin, Ellen Hjelmare och Jan Roslin.     
 
MVH
Janne Roslin 
Dela inlägg