Berguv

2 mars, 2019

Riksinventering Berguv

BirdLife Sverige genomför åren 2019 – 2020 en nationell inventering av berguv.

 

Från flera landskap kommer rapporter om en kraftig minskning av berguven.  BirdLife Sverige har därför beslutat att följa upp arten genom att genomföra en riksinventering av arten 2019 och 2020. Anledningen att inventeringen görs under två år är för att berguven i norra Sverige är beroende av sorkpopulationernas fluktuationer mellan olika år. Under ett dåligt sorkår hörs betydligt färre ropande uvar än under ett bra sorkår.

 

I Västerbotten pågår inventeringen för fullt och vi som administrerar inventeringen är mycket tacksam för rapporter om spelande och sedda berguvar från länet Västerbotten.

Om du hör eller ser en berguv under år 2019 och/eller år 2020 ber vi att du tar kontakt med någon av oss:

 

P-O Nilsson,  aftonmora60@gmail.com, 070-494 72 30

eller

Ulf Sperens,  ulf.sperens@telia.com, 070-207 94 26

Dela inlägg