7 april, 2020

Inventering av häckande backsvalor 2020-2021

BirdLife Sverige planerar att genomföra en landsomfattande inventering av häckande backsvalor under 2020 – 2021.

Alla lokaler med häckande backsvalor i Västerbotten som ni känner till kan med fördel meddelas VOF:s kontaktperson Agnes Eriksson.

aagnes.eriksson@hotmail.com

 

Läs mer om projektets på

https://birdlife.se/fagelskydd/artprojekt/backsvala/

 

Det finns även ett inventeringsformulär som intresserade kan fylla i och skicka till Agnes.

https://cdn.birdlife.se/wp-content/uploads/2020/03/BirdLife-Sverige_backsvala_formul%C3%A4r.pdf

Dela inlägg