Om föreningen

Rödhake
Rödhake | Foto Dag Österlund

Västerbottens ornitologiska förening (VOF) är en fristående länsförening under BirdLife Sverige. Lokala fågelföreningar i länet finns i Umeå. Lokala kontaktpersoner finns även på samtliga större samhällen i länet (se kontakt). VOF arbetar för att främja fågelskydd och fågelstudier i Västerbottens län samt för att öka kontakten mellan fågelintresserade i länet.

Föreningens postadress: 

c/o Bertil Strömberg
Lövöudden 150
91333 Umeå

070-656 09 82
bertil.stromberg@eidola.se

org nr: 894001-5012

Kassör:
c/o Jan Eriksson
Degernäs 295
905 80 Umeå

janeriksson.degernas@hotmail.com

Webbansvarig:
c/o Dag Österlund
Överboda 345
905 88 Umeå

dag.osterlund@gmail.com

Dela inlägg